Bästa frånluftsvärmepumpen enligt test

Dagens frånluftsvärmepumpar har mycket högre COP än de gamla systemen. Det finns faktiskt test som visar att pumpar med den nyare tekniken kan spara upp till 70 procent av husets energianvändning. De anläggningar som är en aning effektivare passar dock bättre i de större husen där energibehoven är högre.

Många märken på marknaden

Precis som övriga produkter som säljs på marknaden finns det alltid något märke som sticker ut ur mängden på grund av bättre effektivitet och större ekonomiska och miljömässiga besparingar. När det gäller frånluftsvärmepumpar är det märket och modellen Nibe F750 som har visat sig ha dessa mycket goda egenskaper. Detta tack vare den energieffektiva och kraftiga kompressorn som har till uppgift att både leverera en bra och behaglig värmefaktor till huset samtidigt som uppvärmningskostnaderna markant sänks. Detta är också anledningen till att många villaägare idag väljer att investera på en frånluftsvärmepump.

Idag finns det många olika modeller, märken och varianter att välja mellan när det gäller frånluftsvärmepumpar. Det som alla husägare strävar efter är ett behagligare inomhusklimat året om samtidigt som anläggningen också värmer varmvattnet.

Testet visar även att den bästa frånluftsvärmepumpen har en årsvärmefaktor på 3.0. Det betyder att man får ut 3 kilowattimmar värme till huset för varje kilowattimme som tillför pumpen, vilket alltså är ett väldigt bra resultat. Det viktigaste är att i slutändan alltid kunna ge bästa möjliga totalekonomin för husägaren.

Oberoende test är viktigt

Ett test från Energimyndigheten visar också att den frånluftsvärmepump som idag dominerar på marknaden är Nibe F750. Denna modell är den som idag säljs mest när det kommer till frånluftsvärmepumpar. Testet visar också att denna anläggning är den enda som idag klarar av dagens regler för ett stort nybyggt hus med dagens byggregler. Man får inte glömma att dessa regler innehåller mycket hårda normer när det gäller hushållets energiförbrukning. Det är också en av anledningar till att Nibe F750 utvecklades, för att klara av de nyproducerade husens byggregler.

Nibe F750 är den frånluftsvärmepump som visade ett väldigt bra resultat på testet. I 20 utförda tester visade denna anläggning de bästa resultaten. Den visade att den klarade av att nå den högsta årsvärmefaktorn i hushållet och förutom detta även den allra högsta varmvattenkapaciteten och den högsta energibesparingen. Dessa resultat utfördes på ett hus med en golvyta på 120 m².

Denna modell har en så kallad varvtalsreglering vilket betyder att systemet har en möjlighet att automatiskt kunna anpassa sig till husets effektbehov. Detta innebär alltså att man kan spara mer energi med en frånluftsvärmepump som har en varvtalsreglering.

Resultatet från denna modell har också visat att den är mycket driftsäker och levererar den bästa prestandan. För många villaägare innebär detta en trygghet både gällande hushållet och den stora ekonomiska och miljömässiga besparingen.

Att Nibe F750 har egenskapen att kunna värma upp stora nybyggda hus gör den också unik till skillnad från övriga frånluftsvärmepumpar. Detta tack vare den nya tekniken med exempelvis dess inverterstyrda rotationskompressor och låga energicirkulationspumpar. Dessa egenskaper gör att pumpen anses som oerhört energisnål och effektiv. Förutom detta kan denna anläggning till skillnad från övriga frånluftspumpar ibland även ha tre gånger så stor kompressoreffekt.