Bergvärmepumpar

Vi erbjuder bergvärmepumpar med installation runt om i hela Stockholms län. Med ett stort utbud av olika modeller från ledande märken tillhandahåller vi helhetslösningar för både företag och privatpersoner. Behöver du hjälp att hitta bergvärmepumpen som passar dig och dina behov bäst? Lämna en intresseanmälan eller ring oss på 020- 77 88 55 för en kostnadsfri rådgivning!

Bergvärme hämtar värme som finns lagrad i berggrunden och i grundvattnet. Det gör att effekten hos en bergvärmepump inte är beroende av temperaturen i utomhusluften såsom för luft-vatten eller luftvärmepumpar. Du får därför en jämn verkningsgrad över hela året även när det är som kallast.

Med varmvattenberedare

Här hittar ni våra bergvärmepumpar med inbyggd varmvattenberedare.

Klimatteknik Stockholm

Vi är en av marknadens största aktörer på värmepumpar. Vårt mål är att leverera trygga och smarta värmelösningar. 

Utan varmvattenberedare

Här hittar ni våra bergvärmepumpar som kräver en extern varmvattenberedare. Passar för dig som har ett större varmvattenbehov än normalt.

Så här fungerar bergvärme

Värmeenergi hämtas från berggrunden

Djupt ner i marken finns det lagrad värmeenergi där temperaturen på olika djup är i princip den samma under hela året. Beroende på hur grundvattnet fördelar sig i området och husets energibehov borrar man normalt mellan 120-240 meter djupt där temperaturen ligger mellan 2-8°C. Ju längre ner man borrar desto högre temperaturer.

För att ett bergvärmesystem ska fungera krävs det att du har ett vattenburet uppvärmningssystem. Högst besparing får du som har ett stort energibehov. Beroende på val av pump betalar sig investeringen på 5-10 år. Samtidigt gör den långa livslängden och höga energibesparingen att en bergvärmeinstallation även kan höja husets värde.

Bergvärme kräver störst investering av alla värmepumpar men kan sänka uppvärmningskostnaderna med upp till hela 80 %! För att investeringen ska bli så lönsam som möjligt är rätt dimensionering och placering av största vikt. Som oberoende återförsäljare hjälper vi dig i valet och ser till att du får en hög energibesparing över lång tid framöver.

Fördelar med en bergvärmepump

 • Bergvärme ger högst besparing av alla värmepumpar.
 • Den är väldigt driftsäker.
 • Bergvärmepumpen är servicesnål.
 • Den kan även användas för nedkylning på sommaren.
 • Den har en lång livslängd.
 • Ditt hus ökar i värde.

Borriggen

Borriggen är 1,8 meter bred, väger 7,5 ton och behöver fraktas på ett 12 meter långt lastbilsflak.

Så här går det till

 • Två slangar – ihopsvetsade i botten – förs ner i borrhålet.
 • I slangarna finns en frostskyddsvätska/kollektorbärare som aldrig kommer i kontakt med grundvattnet. Systemet är nämligen slutet.
 • Borrhålets öppning täpps igen för att smutsigt ytvatten inte ska förorena grundvattnet.
 • Frostskyddsvätskan/kollektorbäraren pumpas upp i slangarna till husets värmepump. Där avges värmeenergin från frostskyddsvätskan som varit nere i brunnen och temperaturen i höjs då i värmepumpen.
 • Den nu avkylda frostskyddsvätskan förs nu tillbaka till slangarna och ner i brunnen för att dra till sig ny värme som den kan avge i värmepumpen.

Rätt dimensionering

Tecknar ni idag får ni en professionellt utförd och dokumenteradAtt dimensioneringen blir rätt är avgörande. En bergvärmepump med för låg effekt kräver större mängd tillskotsel vilket minskar besparingen. En alltför stor dimensionerad bergvärmepump riskerar att gå ojämnt med minskad livslängd och energibesparing som följd.

Vi på Klimatteknik Stockholm hjälper dig att ta dina förutsättningar med i beräkningen. installation av er AC utav behörig tekniker. Det är inte bara ett lagkrav, utan det bidrar också till att du får din klimatanläggning optimalt justerade för just era behov.

Så väljer du rätt bergvärme

För att en investering i en bergvärmepump ska bli så lönsam som möjligt är det viktigt att utgå från din nuvarande energiförbrukning. Det är även viktigt att se till ditt behov av varmvatten. Även husets ålder och skick spelar in samt ifall det gjorts renoveringar såsom nya fönster och tilläggsisolering.

Våra bergvärmelösningar

Vi erbjuder våra kunder bergvärme från marknadens ledande tillverkare. Vi är oberoende vilket innebär att vi står fria att rekommendera den produkt som passar ditt behov bäst. Några av de varumärken vi erbjuder är Alpha Innotec, Nibe och CTC.

Vanliga frågor om bergvärme:

1. Under hur lång tid kan man utvinna geoenergi ur en energibrunn?

En energibrunn som är korrekt dimensionerad kan i praktiken producera energi hur länge som helst.

2. Vilka faktorer är det som påverkar bergvärmepumpens storlek och djupet på brunnen?

 • Storleken på byggnaden, samt behovet av uppvärmning av tappvarmvatten.
 • Byggnadens värmefördelningssystem: vattenburen golvvärme eller radiatorkrets.
 • Dimensioneringen av värmepumpen till deleffekt eller full effekt.
 • Det geografiska läget för byggnaden.

3. Kan man borra i en grop?

Nej, borrplatsen bör vara i princip jämn. De horisontella rören grävs ned efter borrningen.

4. Kan man gräva rännor för de horisontella rören innan man påbörjar borrningen?

Nej. Vid borrningen är det vanligt att det kommer upp vatten som kan fylla eventuella färdiga rännor. Om man redan har grävt rännor på förhand så kan vattnet också rinna längs dessa till oönskade platser.

5. Hur går det till när man gör en ytvattenisolering?

Ytvattenisoleringen görs med en särskild betongtyp som är speciellt utvecklad för ändamålet.

6. Vilken köldbärarvätska används?

Vi använder en ekologisk, etanolbaserad köldbärarvätska som heter ”Naturet”. Det kommer från den finska tillverkaren Altia.

7. Hur underhåller man systemet och vilka kostnader tillkommer?

Energibrunnarna är underhållsfria. För värmepumpen avtalar kunden om underhållet med återförsäljaren.

Få en kostnadsfri rådgivning

En bra bergvärmepumpsinvestering bygger på att hela husets förutsättningar tas med i beslutet och inte minst dina.

Därför gör vi inga installationer utan att först ha träffat dig och gjort en teknisk genomgång. Vi är fristående och kan därför rekommendera den lösningen som passar dig bäst.

Varför välja Klimatteknik Stockholm?

 • Vi har låga priser tack vare stora inköp.
 • Vi är helt oberoende då vi anser att ingen lösning är perfekt för alla. Vi hjälper dig välja vad som passar just dig.
 • Tryggt köp med minst 2 års garanti på alla våra airconditionlösningar.

Full certifiering och egna installatörer

Klimatteknik Stockholm AB är certifierade inom kyla och värme av Incert och är medlemmar i Kyl- och värmepumpsföreningen. Hos oss får du minst 2 års garanti och vi erbjuder även serviceavtal.

Installation av bergvärme

Hos oss kan ni få hjälp med installation av bergvärme i Stockholm, Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Det här ingår i en standardinstallation av en bergvärmepump:

 • Framkörning till kund.
 • Avemballering och uppackning av värmepumpen.
 • Genomgång av installation.
 • En håltagning och tätning i trä, tegel eller leca.
 • Igångkörning och användarinstruktion till kund i samband med installation.
 • Grovstädning.

Material som ingår när vi installerar din bergvärmepump:

 • Rör från kollektor till värmepump max 4 meter.
 • Inkoppling mot befintligt vattenburet system max 2,5 meter.
 • Erforderligt förbrukningsmaterial för standardinstallation.

Förutsättningar för ett väl utfört arbete

 • Bergvärmepumpen ska finnas på plats när installatören anländer.
 • Energibrunnen ska vara borrad och kollektorslangarna indragna innanför ytterväggen.
 • Ytan där värmepumpen ska stå skall vara färdig att installera på och rivning samt demontering gjord innan installationen påbörjas. Om detta inte är klart debiteras kund för väntetid alternativt bomkörning.
 • Elinstallation från säkerhetsbrytare i anslutning till värmepumpen, uppgradering av matarkabel samt kabeldragning ingår ej.
 • Avbeställning av installation måste ske senast 24 timmar innan bokad tid.

Exempel på tilläggskostnader till kund

 • Betonghåltagning från 2 500 kr.
 • Parkeringsavgift till självkostnadspris (Centrala Stockholm).
 • Tillkommande foderrör 695kr/meter.
 • Grävning utöver 4 meter 300kr/meter.
 • Extra markslang 125kr/par/meter, utöver 4 par meter som ingår.
 • Håltagning utöver 3 dm 395kr/dm.
 • Håltagning genom granitvägg 500kr/dm.
 • Ifall skyddshuv behövs debiteras en kostnad om 1300 kr.
 • Torpargrundstillägg 1900 kr/ställe minsta arbetshöjd 800mm.
 • Eventuella extraarbeten skall avtalas separat.

Bli kontaktad

 • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.