Effektiv luftkonditionering för butik

När temperaturen inomhus stiger påverkas alla. Blir det för varmt behövs en luftkonditionering för att få ned inomhustemperaturen. En luftkonditionering/AC kyler renar och avfuktar inomhusluften, vilket ger en behaglig och välkomnande miljö i butiken som stimulerar kunder till att stanna kvar och spendera mer.

Ökar effektivitet och trivsel

Att ha rätt temperatur i butiken är avgörande för att både kunder och personal skall må bra.  Alltså behöver i princip alla butiker någon typ av kyla/luftkonditionering för ett jämnt och behagligt inomhusklimat.

Med rätt dimensionering och placering kyler luftkonditionering kostnadseffektivt ner lokalen. Man måste ta hänsyn till att förutsättningarna är olika beroende på t.ex. vilken typ av verksamhet som bedrivs, hur lokalens utformning ser ut, antal människor, teknisk utrustning, belysning och fönsterytor med mera.

Vi besöker er butik

Vi kommer till er och erbjuder en totallösning baserat på era specifika förutsättningar och behov.

  • Kostnadsfri behovsanalys och projektering.
  • Installation och driftsättning.
  • Service- och underhållsavtal.
  • Finansiering.

Miljövänligt och lägre kostnader

Morderna luftkonditioneringar/AC är energieffektiva och har en mycket låg driftkostnad. Samtidigt blir ni fossilfria om ni idag värmer upp lokalerna med olja eller gas. 

De flesta luftkonditioneringar idag är också effektiva värmepumpar som sänker uppvärmningskostnaden och energiförbrukningen, vilket är ett bra val för både plånboken och miljön. Du får värme på vintern och kyla på sommaren.

Bli kontaktad

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.