Effektiv luftkonditionering i dator- och serverrum

Det ställs väldigt höga krav på jämn temperatur och luftfuktighet i dator- och serverrum. Och det mer all rätt. Servrar alstrar nämligen stora mängder värme och temperaturen i datorhallen måste vara optimal för att maskinerna skall fungera utan problem. Det gäller varje dag året om. Dator/serverrummets kylbehov avgörs av t.ex. vilken mängd värme som avges från maskinparken tillsammans med övriga behov och förutsättningar. Exempelvis lokalens utformning, belysning, väderstreck och fönsterytor.

Vi kommer till er för en behovsanalys

Vi besöker er och erbjuder en totallösning baserat på de specifika förutsättningar och behov som gäller för er och ert serverrum.

  • Ni får en kostnadsfri behovsanalys och projektering.
  • Installation och driftsättning.
  • Service- och underhållsavtal.
  • Finansiering.

Vi kommer till er för en behovsanalys

Dagens luftkonditioneringar/AC är mycket energieffektiva. De har en mycket låg driftkostnad och en liten miljöpåverkan. Kontakta oss på Tech North för en optimal och säker kyllösning till server- och datorrum!