Multisplit – för upp till 5 rum

För kyla och uppvärmning av större ytor som ett kontor eller en öppen affärslokal krävs flera inomhusenheter. Förutom effektbehov kan du vilja ha justera effekten olika beroende på om rummet ligger i sol eller skuggsida. Samsung multisplit är anpassat för lokaler med upp till 5 rum separata inomhusdelar och en gemensam utedel. Systemet är flexibelt och vi anpassar lösningen efter lokalens utformning.

Multisplit airconditionlösningar