Vanliga frågor och svar

Bergvärme eller luft-vatten?

En luft-vattenpump suger in utomhusluften och omvandlar energin till värme som värmer upp vatten som leds ut i elementen, golvvärme och varmvattenledningarna i huset. Detta ger en sänkning av energiförbrukningen på upp till 78%.

Bergvärme tar tillvara på den lagrade solenergin i marken och leder in den i huset. Med en bergvärmelösning kan du spara in upp till 80% av din energiförbrukning.

En luft-vattenvärmepump passar hus som har vattenburen uppvärmning, det vill säga hus med vattenelement. Det finns lösningar för såväl småhus som för kommersiella verksamheter, utomhusenheten är i samma storlek som en byrå och tar därför liten plats på tomten.

I ett hus med element som värms upp med el är luft-vatten en sämre lösning, det finns helt enkelt inte möjlighet att värma upp elementen med luft-vattenpumpen i sådana hus.

Bergvärme passar bra till såväl mindre radhus som till stora fastigheter, det ger en stor besparing i förbrukningen vilket gör bergvärme till en bra investering i ett hushåll med medelhög till hög energiförbrukning.

Bergvärme är liksom luft-vatten inte en optimal lösning vid eluppvärmda element. Det är även bra att ha i åtanke att bergvärme är en dyrare lösning, vilket gör att det tar längre tid att tjäna in din investering om du har ett hushåll med liten förbrukning.

På Energimyndighetens hemsida http://energimyndigheten.se/sv/ finns schabloner som kan hjälpa dig att beräkna din energiförbrukning. Du måste även ta hänsyn till husets isolering, om fönster har bytts ut och liknande renoveringar som kan spara in på energiförbrukningen i hushållet.

En luft vatten-värmepump kostar mellan 85-110 000 beroende på vilken modell och kapacitet du väljer. En billigare pump håller sämre än en dyrare. En billigare pump är även mindre effektiv och ger en sämre komfort än de dyrare varianterna, men för ett mindre hushåll med låg förbrukning kan en dyrare pump vara en sämre investering.

Det som avgör kostnaden är vilken pump du har valt. Med en luft/värmepump tillkommer inte någon borrning som vid bergvärmeinstallation.

Luft-luft

Enkelt förklarat så handlar det om att förflytta värmeenergi. Kallt flytande köldmedium med lågt tryck tar upp värme i pumpens ute-del där vätskan förångas. I ute-delen sitter en kompressor som ökar trycket och därmed även gasens temperatur. Den varma gasen leds sen in till värmepumpens innedel där gasen kondenseras med hjälp av en luftfläkt. Vid kondenseringen avges värme och vätskans leds tillbaka till utedelen.  Där minskas trycket drastiskt i en strypventil eller en förträngning och temperaturen på köldmediet minskas markant under uteluftens temperatur.

Ja idag har nästan alla värmepumpar funktionen luftkonditionering.

Ja, idag är alla våra värmepumpar anpassade för Sveriges kalla klimat. De flesta modeller ger bibehållen värmeeffekt ner till -15 grader och ger fortfarande värme när termometern visar -25 grader. Men rekommendationen är ändå att stänga av värmepumpen när temperaturen understiger -25 så den inte går på för högt varvtal.

Hur mycket besparingen kan bli beror helt och hållet på hur stor del av husets uppvärmning som värmepumpen ska stå för. De bästa värmepumparna från ENWELL Stockholm kan dra ner uppvärmningskostnaderna upp till 65 %. Vid kundbesök så kan vi ge ett mer exakt svar på vad just din besparing skulle bli. För en grov uppskattning se vår besparingskalkyl.

Hos ENWELL Stockholm ingår:
– Upp till 4 meter rördragning
– Elen kopplas mot befintligt jordat eluttag
– Väggstativ
– 1 st borrgenomföring (ej armerad betong)

Moderna värmepumpar har utvecklade kompressorer som knappt ger ifrån sig vibrationer och håller en väldigt låg ljudnivå. Innedelen har en decibelnivå från 17 dB(A) och utedelen ca 45-48 dB(A).

En luftvärmepump av invertertyp anpassar kompressorns varvtal steglöst efter husets aktuella värmebehov. Det innebär att den aldrig förbrukar mer energi än nödvändigt för att värma huset, att värmen blir jämnare och att kompressorn gör färre start och stopp i jämförelse med en värmepump av on/off-typ.

Ja, det blir den faktiskt! Dagens värmepumpar har avancerade filtersystem med ett grovfilter som fångar damm och ett finmaskigare filter som tar eliminerar allergiämnen, virus och bakterier. Det bästa beviset för att inomhusluften faktiskt blir bättre är att många allergiker upplever att deras besvär lindrats efter att de låtit installera en värmepump.

Vad utomhusdelen beträffar spelar det ingen roll i vilket väderstreck den placeras. Däremot är det viktigt att den inte är närmare än 40 cm från marken, eftersom det tidvis under vintern kan rinna ut mycket kondens som fryser till is på marken. Det ska heller inte finnas några hinder för luftströmmen i närheten av utomhusdelen.Inomhusdelen bör placeras högt upp på väggen (dock minst 3 cm från taket) så centralt som möjligt i huset. Gärna i ett stort rum, utan näraliggande hinder för luftströmmen, där den ges de bästa förutsättningarna att sprida värmen till hela huset.

COP, eller verkningsgrad, är ett värde som illustrerar förhållandet mellan tillförd och avgiven effekt under givna förhållanden. COP mäts vid 7°C utomhustemperatur och 20°C inomhustemperatur. Ju högre siffra, desto bättre verkningsgrad. Tänk på att mätningen görs vid en förhållandevis hög utomhustemperatur och att en värmepump som har bra verkningsgrad vid 7°C kan ha sämre verkningsgrad än andra modeller när det är minusgrader!

Eftersom luften cirkuleras genom innedelen och aktivt rengörs, så samlas det en del damm och smuts i filtren. För att garantera att luften sprids effektivt så rekommenderar vi att filtren dammsugs två till tre gånger i månaden. Att ta ut filtren är enkelt och tar inte mer än en minut. Vi rekommenderar också en underhållsservice med driftskontroll och mer avancerad rengöring efter två till tre års användning och därefter med jämna mellanrum. En underhållsservice utförd av ett ackrediterat kylföretag säkerställer att värmepumpen fungerar som den ska och förlänger värmepumpens livslängd.

Aircondition

Enkelt förklarat så handlar det om att förflytta värmeenergi. Kallt flytande köldmedium med lågt tryck tar upp värme i pumpens ute-del där vätskan förångas. I ute-delen sitter en kompressor som ökar trycket och därmed även gasens temperatur. Den varma gasen leds sen in till värmepumpens innedel där gasen kondenseras med hjälp av en luftfläkt. Vid kondenseringen avges värme och vätskans leds tillbaka till utedelen.  Där minskas trycket drastiskt i en strypventil eller en förträngning och temperaturen på köldmediet minskas markant under uteluftens temperatur.

Ja idag har nästan alla värmepumpar funktionen luftkonditionering.

Ja, idag är alla våra värmepumpar anpassade för Sveriges kalla klimat. De flesta modeller ger bibehållen värmeeffekt ner till -15 grader och ger fortfarande värme när termometern visar -25 grader. Men rekommendationen är ändå att stänga av värmepumpen när temperaturen understiger -25 så den inte går på för högt varvtal.

Hur mycket besparingen kan bli beror helt och hållet på hur stor del av husets uppvärmning som värmepumpen ska stå för. De bästa värmepumparna från ENWELL Stockholm kan dra ner uppvärmningskostnaderna upp till 65 %. Vid kundbesök så kan vi ge ett mer exakt svar på vad just din besparing skulle bli. För en grov uppskattning se vår besparingskalkyl.

Hos ENWELL Stockholm ingår:
– Upp till 4 meter rördragning
– Elen kopplas mot befintligt jordat eluttag
– Väggstativ
– 1 st borrgenomföring (ej armerad betong)

Moderna värmepumpar har utvecklade kompressorer som knappt ger ifrån sig vibrationer och håller en väldigt låg ljudnivå. Innedelen har en decibelnivå från 17 dB(A) och utedelen ca 45-48 dB(A).

En luftvärmepump av invertertyp anpassar kompressorns varvtal steglöst efter husets aktuella värmebehov. Det innebär att den aldrig förbrukar mer energi än nödvändigt för att värma huset, att värmen blir jämnare och att kompressorn gör färre start och stopp i jämförelse med en värmepump av on/off-typ.

Ja, det blir den faktiskt! Dagens värmepumpar har avancerade filtersystem med ett grovfilter som fångar damm och ett finmaskigare filter som tar eliminerar allergiämnen, virus och bakterier. Det bästa beviset för att inomhusluften faktiskt blir bättre är att många allergiker upplever att deras besvär lindrats efter att de låtit installera en värmepump.

Vad utomhusdelen beträffar spelar det ingen roll i vilket väderstreck den placeras. Däremot är det viktigt att den inte är närmare än 40 cm från marken, eftersom det tidvis under vintern kan rinna ut mycket kondens som fryser till is på marken.

Det ska heller inte finnas några hinder för luftströmmen i närheten av utomhusdelen. Inomhusdelen bör placeras högt upp på väggen (dock minst 3 cm från taket) så centralt som möjligt i huset. Gärna i ett stort rum, utan näraliggande hinder för luftströmmen, där den ges de bästa förutsättningarna att sprida värmen till hela huset.

COP, eller verkningsgrad, är ett värde som illustrerar förhållandet mellan tillförd och avgiven effekt under givna förhållanden. COP mäts vid 7°C utomhustemperatur och 20°C inomhustemperatur. Ju högre siffra, desto bättre verkningsgrad. Tänk på att mätningen görs vid en förhållandevis hög utomhustemperatur och att en värmepump som har bra verkningsgrad vid 7°C kan ha sämre verkningsgrad än andra modeller när det är minusgrader!

Eftersom luften cirkuleras genom innedelen och aktivt rengörs, så samlas det en del damm och smuts i filtren. För att garantera att luften sprids effektivt så rekommenderar vi att filtren dammsugs två till tre gånger i månaden. Att ta ut filtren är enkelt och tar inte mer än en minut.Vi rekommenderar också en underhållsservice med driftskontroll och mer avancerad rengöring efter två till tre års användning och därefter med jämna mellanrum. En underhållsservice utförd av ett ackrediterat kylföretag säkerställer att värmepumpen fungerar som den ska och förlänger värmepumpens livslängd.

Frånluftsvärmepumpar

Titta i användarhandboken för instruktioner om hur du ändrar tiden. Ligger under olika avdelning för våra olika märken.

Det finns olika åtgärder du kan göra för att justera eller kontrollera temperaturen. Se nedan:

 • Granska termostaterna och se till att de är öppna så att allt kan cirkulera som de skall utan att det skulle vara något stopp någonstans
 • Kontrollera att inte delpatronen är blockerad som finns i driftläget
 • Läs i användarhandboken om hur du kan justera temperaturen i ditt hus
 • Kontrollera panntrycket
 • Se till att anläggningen är urluftad, detta kan du läsa mer om i manualen som följde med frånluftsvärmepumpen
 • Starta om frånluftsvärmepumpen
 • Om inget att detta hjälper kontakta oss
 • Leta efter svar i manualerna och internet
 • Se till att termostaterna är öppna
 • Se till att säkringarna och jordfelsbrytarna sitter ordentligt, inget glapp uppstår
 • Se till att driftläget är rätt
 • Se till att alla filter fungerar
 • Se till att radiatorn är urluftad
 • Se till att hela systemet är urluftat
 • Dessa svar kommer att hjälpa oss väldigt mycket om du skulle kontakta oss för hjälp och felsökning

Det kan vara några graders skillnad ibland och det kan bero på många saker som exempelvis, vilket vädersträck är utetemperaturgivaren riktade åt om vi tänker på solens innebörd.  Den skall ställas i nord- eller nordvästläge. Om större skillnader uppstår kontakta oss.

Det är helt normalt. För man brukar säga att temperaturen och trycket går hand i hand, d.v.s. när temperaturen ökar så ökar trycket och när temperaturen sjunket så sjunker även trycket. Om det skulle vara så att trycket sjunker kontinuerligt så kan det betyda att det är luft i systemet. Och om det skulle sjunka fast ni har luftat ur systemet så kan det bero på ett läckage. I detta fall ska du kontakta oss.

Det finns två olika alternativ som man behöver tänka på när man skall lägga till en frånluftsvärmepump till sin kamin. Dessa presenteras kort nedan.

 1. När du eldar så sätter du ned temperaturen som du vill ha genom radiatortermostaterna. Detta gör att du får en behaglig temperatur
 2. Du kan ställa en innegivare rummet som du har kaminen så kommer temperaturen att ändras automatiskt. Du får testa var och hur långt från kaminen du skall ställa innegivaren, för annars kan det bli kallt i resten av huset.

Kontrollera först att allting är rätt inställt för allting har en betydelse för vilken inomhustemperatur det är. Faktorerna som spelar in är värmekurvan, korrekt indikerad utomhustemperatur, panntryck och att termostaterna är korrekt inställda.
De olika modellerna som vi har justerar man temperaturen på olika sätt så kolla i manualen för att hitta beskrivningen till just er pump. Installationsteknikern kommer även ha visat er detta när ni köpte pumpen.

Här nedan kommer några förslag på åtgärder att nämnas.

 • Se till att inställningarna är rätt för varmvattenproduktionen
 • Se till att rätt inställningar är på ev. blandningsventilen
 • Se till att frånluftsvärmepumpen är urluftad. Instruktioner finns i manualen
 • Starta om frånluftsvärmepumpen
 • Om inget att detta fungerar kontakta oss

Det är en stor skillnad mot de äldre frånluftsvärmepumparna för att tekniken går alltid framåt plus att det sker snabbare idag än förut. Kraven på dagens teknik och kraven på frånluftsvärmepumparna har ökat så vi behöver kunna leverera värmepumpar som både är energisnåla, effektiva och driftsäkra. Myndigheterna ställer dessutom högre krav på energihushållningen som står i Boverkets byggregler, där det uppmanas höga krav på att få ner energiförbrukningen.
Det har hänt väldigt mycket de senaste åren angående energieffektivitet, vilket visar sig bl.a. i COP. Exempelvis så har Nibes frånluftsvärmepumpar CPO:n stigit med 1 % för varje år sedan de släpptes.

Frånluftsvärmepumpen kan blockera tillsatsen om medeltemperaturen, utomhus, överstiger det inställda värmen på värmepumpen och detta är inget fel utan en funktion som värmepumpen har. Denna temperatur kan ställas in i menyn autolägesinställningar och vi rekommenderar att det inte skall sättas på minusgrader för att minimera frysrisken.

Lite ljud från frånluftsvärmepumpen är helt normalt, medan onormalt ljud kan bero på olika orsaker. Nedan kommer vissa förslag att nämnas på vad du kan göra för att minska det onormala ljudet.

 • Se till att frånluftsvärmepumpen står rakt upp, lodrätt
 • Se till att den står minst 1 cm från väggar, skåp och inklädnader
 • Se till att transportsäkringar och lyfthjälpmedel är borttagna
 • Se till att systemet är avlufta. Mer info finns manualen
 • Om inget av ovanstående hjälper kontakta oss

Frånluftsvärmepumpen är förinställd på en viss temperatur för att driftskostnaderna skall vara så minimala som möjligt. Genom ökad varmvattens temperatur så kommer hushållets driftskostnader att öka. För att ändra till en högre varmvattenstemperatur titta i manualen som följde med frånluftsvärmepumpen, för att de olika modellerna som vi har utför man denna ändring på olika sätt.

Elförbrukning av Frånluftsvarmepump
Diagrammet visar elförbrukningen av en frånluftsvärmepump från ett normalår i Sverige.

Elförbrukningen skrivs enligt exemplet:
Frånluftsvärmepumpen förbrukar ca 3 000 kWh under januari månad, som motsvarar 24 % av årsförbrukningen. Den genomsnittliga årsförbrukningen blir då ca 12 500 kWh. Om detta skulle beräknas på oktober så skulle det motsvara ca 600 kWh.

Vi måste även ha i beräkningarna att för nybyggda hur så kommer driftskostnaderna det förts året att ligga på 25 % mer än det normala för den modellen och för betonghus så kommer driftkostnaderna att ligga på det dubbla, d.v.s. 50 %. Detta beror på fuktdrivningen i fastigheten.

Fyll i kontaktformuläret här så skickar vi den till dig igen.

När energibehovet inte kan tillfredsställas av kompressorn så måste frånluftsvärmepumpen använda en tillsats för att tillföra extra energi. Ofta så används en elpatron men även tillsatser i form av pellets, olja/gal m.m. kan förekomma.

Frånluftsvärmepumpen brukar meddela när filtret skall bytas via ett alarm. Det rekommenderas också att man skall rengöra från- och tilluftsdonen vid samma tillfälle. Innan du påbörjar rengörningen se till att inte inställningarna på donen har ändrats.

Det betyder att kompressorn tillsammans med tillsatsen höjer temperaturen i varmvattensberedaren, vilket minskar bakterietillväxten i frånluftsvärmepumpen.

Oftast så uppstår LP-larmet när köldmediumet är för lite eller ventilationsflödet är för lågt.
Här nedan kommer några förslag att nämnas.

 • Se till att luftfiltret och ventilationsdonen inte är stängt
 • Se till att frånluftsfläkten snurrar
 • Om inget hjälper kontakta oss

Det betyder att elpatronens temperaturbegränsningar har löst ut på frånluftsvärmepumpen.
Här nedan kommer några fröslag och åtgärder att nämnas.

 • Stäng av frånluftsvärmepumpen
 • Se till att systemen är noggrant avluftat
 • Återställ temperaturbegränsningen. Detta är beskrivet i manualen
 • Starta om frånluftsvärmepumpen
 • Om ingen fungerar vänligen kontakta oss

Detta larm uppstår när kompressorn inte har blivit av med den värme som de producerar. Detta kan bero på en dålig eller inget flöde i systemet.
Här nedan kommer några förslag att nämnas på vad du kan göra.

 • Se till att termostater för radiatorer och/eller golvvärmen är öppen
 • Se till att värmesystemet är avluftat
 • Se till att värmekurvan är rätt inställd
 • Se till att varmvattnets stopptemperatur inte är inställd på en för hög grad
 • En orsak kan vara att smutsfiltret är igensatt och behövs i detta fall kollas av en VVS-tekniker
 • Om inget av detta hjälper kontakta oss

Den huvudsakliga uppgiften för värmekurvan är att inomhustemperaturen skall vara jämn oavsett utomhustemperaturen. Frånluftsvärmepumpen ger värmen och varmvattnet efter värmekurvans funktion.

Här nedan kommer förslag att beskrivas på vad som kan åtgärdas.
A-01 är en påminnelse om att du skall rengöra eller byta luften i frånluftsvärmepumpen.
Om ingen av ovanstående hjälper kontakta oss.

Här nedan kommer lite olika förslag och åtgärder att pressenteras om detta har inträffat:

 • Se till att inte luftfiltret och ventilationsdonen är stängda eller igentäppta
 • Se till att frånluftfläkten snurrar
 • Se till att termostaterna för radiatorerna eller golvslingorna är öppna
 • Se till att värmesystemet är avluftat
 • Se till att det är rätt värmekurva. Läs mer i manualen
 • Se till att cirkulationspumpen går
 • Se till att varmvattnets stopptemperatur inte är för högt inställd
 • Igensatt smutsfilter på systemet kan vara en orsak och bör åtgärdas av en VVS-installatör
 • Om ingen av ovanstående hjälper kontakta oss

Om inte larmet är återställt automatiskt efter avslutad eldning kontakta oss.

Detta innebär att A-01 och A-03 sker samtidigt.
Här kommer förslag och åtgärder på vad som kan göras.

 • Lös mer om A-01 och A-03
 • Starta om frånluftsvärmepumpen
 • Om ingen av dessa förslag hjälpen kontakta oss

Detta beror på att vilken hastighet som luften har i sitt system när det är på väg ut. D.v.s. att avfrostningen startar när lufthastigheten sjunker för att systemet tror att det har blivit is i system som gör att inte lufthastigheten går lika snabbt som innan.

Förslag på detta kan vara att byta eller rensa filtret som kan vara en orsak. I nybyggda hus så är det ofta byggdammet som skapar dessa problem.

Detta görs på olika sätt beroende på vilken produkt du har. Lär mer om hur du går tillväga i manualer som följde med när du köpte frånluftsvärmepumpen.