Frånluftsvärmepumpar

Vi erbjuder frånluftsvärmepumpar med installation runt om i hela Stockholms län. Med ett stort utbud av olika modeller från ledande märken tillhandahåller vi helhetslösningar för både företag och privatpersoner.

Behöver du hjälp att hitta frånluftsvärmepumpen som passar dig och dina behov bäst? Lämna en intresseanmälan eller ring oss på 020- 77 88 55 för en kostnadsfri rådgivning!

Snabbt om frånluftsvärme

En frånluftsvärmepump fungerar för det mesta på exakt samma sätt som en vanlig luftvärmepump. Det som gör frånluftsvärmepumpen så effektiv är att den tar upp spillvärme som kommer ut från husets ventilationssystem och återanvänder denna i processen för att värma upp huset.

Andra typer av luftvärmepumpar använder sig istället av utomhusluft för att extrahera värme.

En effektiv lösning

Eftersom spillvärme från huset oftast är varmare än utomhusluft, särskilt på vintern, krävs det därför mindre energi för att extrahera värme.

Det gör att allt fler väljer frånluftsvärmepumpar framför andra typer av värmepumpar. Luft som upptas av värmepumpen blir kallare då värmen och energin från den används för att värma upp huset. Självklart kan den inte göra detta av sig själv, utan den behöver en mindre andel energi för att hålla processen igång.

Hur fungerar en frånluftsvärmepump?

Frånluftsvärmepumpar kan installeras i hus som har mekanisk ventilation, d.v.s. frånluftskanaler som ventilerar inomhusluften, samt har vattenburen uppvärmning, golvvärme eller element.

Frånluftsvärmepumpar hämtar nämligen sin värme från inomhusluften, alltså den luft som går från huset och ska lämna huset i ventilationssystemet.

När den luften lämnar huset har den inomhustemperatur, ca 20 grader; den varma luften innehåller mycket energi, vilket frånluftsvärmepumparna tar tillvara på och omvandlar till värme och varmvatten.

Frånluftsvärmepumpar är enkla och billiga att installera. Luft från kök, badrum och tvättstuga ventileras ut och energin i luften tillvaratas; ny luft kommer in genom specialbyggda ventiler, oftast placerade vid ytterdörrarna. Tänk på att ta dig tid att få rätt inställningar för pumpen från början, då de påverkar energiförbrukningen och inomhusluftens kvalitet väldigt mycket.

Idag finns det även frånluftsvärmepumpar med varvtalsreglerade kompressorer som ger högre effekt. Dessa passar bra i hus med högre energibehov. Det här är fortfarande en ganska ny teknik för den här typen av pumpar, men är på frammarsch och är idag den vanligaste typen av frånluftsvärmepump.

Det finns fortfarande pumpar som har den traditionella typen av kompressorer, men de är inte lika effektiv och passar därför bättre i hus med lägre energibehov.

Optimerad lösning för era behov

Tecknar ni idag får ni en professionellt utförd och dokumenterad installation av behörig tekniker. Det är inte bara ett lagkrav, utan bidrar också till att du får din klimatanläggning optimalt justerade för just era behov.

Vi är kunniga och professionella

Våra installatörer har lång erfarenhet av värmepumps och luftkonditioneringsinstallationer. De arbetar dessutom med marknadens bästa utrustning vilket säkerställer långvarig och effektiv drift.

Viktigt att tänka på när du har en frånluft

Om du har en äldre frånluftsvärmepump som behöver bytas mot en nyare, tänk på att du kan behöva isolera ventilationen. Du kan annars få problem med fukt och mögel. Tänk även på att pumpens filter måste bytas eller rengöras med jämna mellanrum, oftare om du bor i en större stad med mer trafik och smutsigare luft. Smutsiga filter kan ge en högre energiförbrukning och dålig inomhusluft.

Ett bra tillfälle att byta eller rengöra dem kan vara på hösten efter pollenperioden. Följ alltid tillverkarens instruktioner, och kolla gärna upp priset på filter i förväg.

Lufta regelbundet så mår pumpen bra

Goda råd till den som precis inhandlat en frånluftsvärmepump är att se till att systemet luftas regelbundet, detta är speciellt viktigt för att man ska undvika att någonting går fel eller inte fungerar som det ska.

Det är faktiskt ditt ansvar att se till att anläggningen fungerar som den ska. När pumpen är som nyast kan den ibland behöva luftas flera gånger under de första veckorna.

Fördelar med frånluftsvärmepumpar

En fördel med frånluftsvärmepumpar är att du får en jämn temperatur året runt; detta beroende på att inomhustemperaturen är densamma hela året. Den är inte beroende av temperaturväxlingar på samma sätt som andra pumpar kan vara, speciellt på vintern om det är väldigt kallt ute. Det gör att du inte behöver oroa dig för att vakna på morgonen och det är kallt inomhus. 

En annan fördel med frånluftsvärmepumpar är att de ofta har en väldigt låg ljudnivå, speciellt om du har ställt in den på en låg lufthastighet. Tänk på att du dock måste ha en viss minimihastighet för att pumpen ska vara effektiv.

Det som kan orsaka buller är felaktig montering, som dåliga ljuddämpare eller för trånga luftkanaler. Om en stor mängd luft ska ta sig igenom en trång luftkanal kan det bullra. Har du möjlighet att få en större luftkanal så ta gärna tillvara på den möjligheten.

Frånluftsvärme ger mindre fukt och mögel

Frånluftsvärmepumpar är vanliga i hus som är byggda från 1980-talet och framåt. Detta beroende på att under de senaste 30 åren så har det ställts högre krav på husens isolering för att spara energi, men det har i sin tur lett till större problem med fukt och mögel. Frånluftsvärmepumpar fungerar utmärkt i dessa hus.

Kostnadsfri rådgivning

Ingen frånluftsvärmepump är perfekt. En bra investering av frånluftsvärme bygger på att hela husets förutsättningar tas med i beslutet och inte minst dina. Därför gör vi inga installationer utan att först ha träffat dig och gjort en teknisk genomgång. Vi är fristående och kan därför rekommendera den lösningen som passar dig bäst.

Varför välja Klimatteknik Stockholm?

  • Låga priser genom stora inköp.
  • Oberoende. Ingen lösning är perfekt för alla. Vi hjälper dig välja.
  • Tryggt köp. Upp till 6-års försäkring vid köp med installation på våra frånluftsvärmepumpar.

Full certifiering och egna installatörer

Klimatteknik Stockholm AB är certifierade inom kyla och värme av Incert och är medlemmar i Kyl- och värmepumpsföreningen. Hos oss får du minst 2 års garanti och vi erbjuder även serviceavtal.

Ett bra alternativ för klimatet

Under de senaste åren har medvetandet ökat hos oss människor gällande miljöpåverkan. Detta sker inte bara över oss svenskar utan detta miljömedvetande sker över hela världen.

Det har gjorts en studie angående att vi vill inte bara ha en frånluftsvärmepump som gör besparingar på driftskostnaderna utan även hur mycket vinst den gör för miljön.

Det har visats att bergvärme är det alternativ som påverkar miljön allra minst. Om vi tittar så statistiken så skulle energiförbrukningen i Norden minskas med 43 % om alla enfamiljshus i norden skaffade en frånluftsvärmepump.

Detta har undersökts av SIS Miljömärkning. Om vi går ännu längre så skulle kväveoxidutsläppen minskas men 30 %, kolväteutsläppen med 80 % och utsläppen av koldioxid med 36 %.

Förbränning existerar inte

Frånluftsvärmepumpen använder ingen förbränning eller någon annan energi för att värme skall skapas, till skillnad från biobränsle och fjärrvärme. Frånluftsvärmepumpen tar upp den energin från den utpasserande luften och omvandlar energin till värme och varmvatten.

Detta har ingen som helst påverkan på miljön förutan lite el som behövs användas för att fånga upp och transformera luften som frånluftsvärmepumpen tar upp och använder. Om vi skulle jämföra det men andra transportkostnader och påverkan så påverkar det minimalt.

Utvecklingen sker på lång sikt

De hushåll som använder en frånluftsvärmepump istället för en mekanisk ventilation kan minska sina driftskostnader upp till 50 % vilken blir en stor skillnad. Så detta betyder att om fler byter till en frånluftsvärmepump desto mindre påverkan på miljön, klimatet och mer energi kan istället köpas och användas från rena källor.

Detta menas med att användandet av kol, olja och fliseldade kraftverk kan minskas och ett bättre klimat kan framhävas på längre sikt. Det sker kontinuerligt utveckling på värmepumpar så att det gynnar hushållet och klimatet så bra som möjligt.

Bli kontaktad

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.