ComfortZone EX50L

ComfortZone EX50L

ComfortZone EX50L

När ComfortZone utvecklade sin Excellence serie (EX) var målen högre verkningsgrad, bättre användarvänlighet samt tystare gång.

Högre verkningsgrad

Den inbyggda datorn i EX50 analyserar luftflödet i detalj för att maximera energiuttaget ur ventilationsluften. Modellen är även den första pumpen med elektronisk utsläppsventil som ytterligare höjer effekten. Detta gör att du kan spara upp till 30-50 % av uppvärmningskostnaderna vid utbyte av en äldre pump.

Tystaste frånluftsvärmepumpen på marknaden

ComfortZone EX50L är bland den tystaste frånluftsvärmepumpen på marknaden. Detta har åstadkommits med en ny effektiv ljudisolering samt vibrationsdämpning. Även designen är något som har utvecklats. Den är snyggare än tidigare vilket gör den mer lättplacerad inne. Likaså har vikten minskats vilket gör både placering och installation enklare. Det är även lätt att komma åt vid service än tidigare samt att EX serien är enkel att installera och köra igång.

Användarvänlig – slipp instruktionsboken

Ett annat förbättringsområde med Excellence serien är det användarvänliga manövreringen. Menyerna är självförklarande vilket gör att du slipper läsa igenom en tung instruktionsbok innan. Du kan enkelt få fram statistik historiska data samt snabbt justera temperaturen på varmvatten och innetemperaturen. En annan fördel är att vattenkapaciteten har höjts ytterligare för mer varmvatten. Slutligen är EX modellerna förberedda för fjärrstyrning.

Teknisk information

• Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/35°C 4,8/1,2* • Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/50°C 4,8/1,6 * kW • Elpatron, effekt 6,0* • Köldmedium R410a KG 1.250 • Luftflöde 150-240 m3/h • Flöde cirkulationspump 1,6/h • Varmvattentemperatur (ställbart) 50-60 C • Vattenvolym accumulatortank Beroende av extern tankvolym • Varmvattenkapacitet 300  l/h • Spänning 400 (3-fas+N) V • Säkring 16 ** A • Höjd 2100 mm • Bredd 600 mm • Djup 650 mm • Vikt 175 kg* Effektuppgifterna vid 20(12)/35 °C och 20(12)/50 °C är angivna enligt Europastandard EN255 utan fläktar och pumpar. Angivna temperaturer 20°C anger lufttemperatur på inomhusluft och (12)°C anger luftens våta temperatur länk. ** Levereras med inställbar 6 kW elpatron.. Patronen är ställbar för att, vid installationstillfället, kunna anpassas mot svenska byggregler för nybyggda hus.

Fördelar med ComfortZone EX50L

• Mer varmvatten. • Kan köras på 3-fas. • Enkel att hantera genom självförklarande menyer. • Lägre värmekostnad.