Garantier och serviceavtal

Dessa garantier gäller om du väljer att beställa din värmepump med installation från ENWELL Stockholm.

Bergvärme

 • Alpha Innotec: 5 års helgaranti
 • Bosch: 6 års garanti, men då krävs det en 3års och en 5års-service.
 • Daikin: 2 års helgaranti, 4 års försäkring
 • Nibe: 3 års helgaranti, 3 års försäkring
 • Stiebel Eltron: 5 års helgaranti

Frånluftsvärmepumpar

 • Bosch: 6 års garanti, men då krävs det en 3års och en 5års-service.
 • ComfortZone: 2 års helgaranti, 4 års försäkring.
 • Nibe: 3 års helgaranti, 3 års försäkring.

Luft-luftvärmepumpar

 • Bosch: 6 års garanti, men då krävs det en 3års och en 5års-service.
 • Fujitsu: 5 års helgaranti
 • Panasonic: 5 års helgaranti. Läs garantivillkoren här.
 • Samsung: 5 års helgaranti
 • Toshiba: 5 års helgaranti

Luft-vattenvärmepumpar

 • Bosch: 6 års garanti, men då krävs det en 3års och en 5års-service.
 • Daikin: 5 års helgaranti.
 • Fujitsu: 5 års helgaranti.
 • Panasonic: 5 års helgaranti. Läs garantivillkoren här.

Tillbehör

Serviceavtal

Om du skaffar ett serviceavtal med oss innebär det att någon av våra servicetekniker kommer ut och servar din värmepump. Vår tekniker kommer ut var 18:e månad och ser till att er värmepump återfår sin fulla effekt som den hade vid inköpstillfället. Skulle vi inte lyckas höja värmepumpens verkningsgrad efter vår service får du pengarna tillbaka. Det är ett löfte från oss på ENWELL Stockholm.

Har ni köpt en värmepump från en annan leverantör än oss kan ni ändå dra nytta av vårt servicekunnande. Hör av er till oss så kan vi komma överens om en lösning som passar just era behov.

Övrig information

Marknaden svämmas över av erbjudanden av billiga värmepumpar. Erbjudandena går oftast ut på att ni köper själva aggregaten och själv får ordna med installationen – utan riktiga garantier. Tyvärr skapar dessa erbjudanden stor förvirring och dåliga rykten på marknaden.

Med en värmepumpslösning från ENWELL Stockholm får ni fullständiga garantier och ni kan vara säker på att ni får rätt modell efter era individuella behov. Ni kan också vara helt säker på att installationen blir riktigt utförd och uppfyller alla krav enligt svensk lagstiftning och svenska kvalitetsnormer.

Villavärmen är en grundläggande trygghet som för oss i Sverige är livsviktigt. Därför är det viktigt att ditt uppvärmningssystem fungerar i alla väder. Priserna på el och olja stiger hela tiden och det känns osäkert kring hur det kan bli med detta framöver. Genom att beställa från ENWELL Stockholm säkerställer ni att ni får en värmepump som fungerar även på längre sikt.

Förläng livslängden på din värmepump med regelbunden service

När din värmepump arbetar drar den igenom husets fulla luftvolym upp till 30 gånger per dag. Damm och partiklar fastnar i luftvärmepumpens filter som du själv kan rengöra. Men en hel del sätter sig i innerdelens fina lameller och orsakar därmed bakterietillväxt och minskat luftflöde.

Beroende på inomhusklimatet, kan en värmepump förlora upp till en tredjedel i effekt redan efter ett års användning. Detta leder till sämre värmeeffekt. Det räcker därför inte med att rengöra luftfiltret utan en mer noggrann genomgång krävs kontinuerligt.

Varför service?

 • Optimerad effekt med största möjliga energibesparing.
 • Tryggare värmetillförsel.
 • Få renare luft och förhindra mögelbildning.
 • Förlängd livslängd på pumpen.

Bilden visar ett luftfilter från en genomförd service av en luft-luftvärmepump.

Innan service av värmepump
efter service av värmepump

Spara upp till 7371 kr per år

varmepump-service-besparingEn värmepump tappar generellt 20-30% av sin effekt redan efter 18 månaders användning.

Vi rekommenderar första servicen efter 18 månader från installationen. Generellt har då pumpens effekt minskat med 20-30 % på grund av smuts och fett avlagringar.

Genom att låta oss serva pumpen kan vi förlänga livslängden och därmed se till att din energibesparing blir så stor som möjlig.

Vi på Klimatteknik Stockholm servar alla typer av värmepumpar såsom luft/luft, luft/vatten, bergvärme, aircondition och frånluftsvärmepumpar. Nedan är ett exempel på hur mycket du kan spara genom att låta din värmepump gå igenom kontinuerlig service.

Allt detta ingår vid en service

Vid en service går vi genom flera punkter. Vår service är anpassad för att du på ett kostnadseffektivt sätt ska få bästa möjliga värme och livslängd ur din luftvärmepump.

Detta är några av de åtgärder vi gör:

 • Demontering av värmepumpen.
 • Kontroll och funktionstest av värmepumpens kondensor.
 • Tryckmätning och kontroll av strömförbrukning.
 • Kontroll av innedelens dräneringsfunktion.
 • Genomgång av eventuella frågor samt signering av service protokollet.
 

Vi erbjuder två alternativ för service

Antingen beställer du service för en genomgång eller så tecknar du ett serviceavtal. Kontakta oss för pris på din specifika värmepump om du är intresserad av offert på service.

Alternativet är att du tecknar ett serviceavtal som kostar 1995 kr för ett standardavtal. Då ingår regelbunden service var 18:e månad. Kontakta oss idag så tar vi fram en offert för service av din värmepump.