Hur fungerar en Frånluftsvärmepump

Hur fungerar egentligen en frånluftsvärmepump? Vad är det som gör att den drar mindre energi en andra typer av värmepumpar? Varför ska man byta till en frånluftsvärmepump? Frågorna är många, därför försöker vi här nedan besvara dem så gott det går för att räta ut alla frågetecken.

Förklaring av hur en värmepump fungerar

En frånluftsvärmepump har en liknande mekanism som många andra värmepumpar. Det är bara några få detaljer som gör den olika från dess konkurrenter. Alla värmepumpar har någon form av energikälla. Vissa tar luft utifrån, andra tar vatten från berggrunden och somliga tar in sjövatten för att utvinna energi. Hur detta fungerar är som följande. En värmepump pumpar in någon typ av värmekälla in i pumpen och extraherar energi från den. Oavsett temperatur på vattnet eller luften så finns det ändå energi lagrad i både vatten och luft. Denna energi extraheras med hjälp av en kompressor i värmepumpen, som i och för sig går på elektricitet. Mängden energi det krävs för att driva en värmepump är dock avsevärt mycket lägre än om man hade värmt upp ett hus med enbart element till exempel.

Frånluftsvärmepumpen

Som vi nämnde tidigare så använder sig alla värmepumpar av någon form av värmekälla. En frånluftsvärmepump har en väldigt smart mekansim, då den tar in den spillvärme som huset avger via dess ventilationssystem. Denna luft har ofta en mycket högre temperatur än luften som är utomhus, vilket gör det mycket lättare för kompressorn att utvinna värmeenergi.