Effektiv luftkonditionering på kliniken och i väntrummet

Alla påverkas när temperaturen inomhus stiger och blir för hög. Redan vid 26°C har vår koncentrationsförmågan halverats och den tekniska utrustningens prestanda försämrats. Blir det för varmt för patienter, personal och maskiner behövs en aircondition för att få ned temperaturen. En luftkonditionering/AC kyler renar och avfuktar inomhusluften samt ger en behaglig och välkomnande miljö i väntrummet och behandlingsrummet. Vilket ger både en bättre arbetsmiljö och nöjdare kunder.

I väntrum och behandlingsrum krävs i de flesta fall någon typ av kyla/luftkonditionering för ett jämnt och optimalt inomhusklimat året runt. Hänsyn måste tas till att förutsättningarna är olika beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalen, lokalens utformning, antal människor som vistas i lokalen, teknisk utrustning, väderstreck och fönsterytor med mera.

Vi besöker kliniken

Vi besöker er och erbjuder en totallösning baserat på era specifika förutsättningar och behov.

  • Kostnadsfri behovsanalys och projektering.
  • Installation och driftsättning.
  • Service- och underhållsavtal.
  • Finansiering.

Miljövänligt och lägre kostnader

Dagens luftkonditioneringar/AC är energieffektiva och har en mycket låg driftkostnad. Många luftkonditioneringar är idag också effektiva värmepumpar som sänker energiförbrukningen och uppvärmningskostnaden – ett bra val för både plånboken och miljön. Kyla på sommaren och värme på vintern.

Kontakta oss för ett svalkande skönt klimat på kliniken!