Effektiv luftkonditionering på kliniken och i väntrummet

Alla påverkas när temperaturen inomhus stiger och blir för hög. Redan vid 26°C har vår koncentrationsförmågan halverats och den tekniska utrustningens prestanda försämrats. Blir det för varmt för patienter, personal och maskiner behövs en aircondition för att få ned temperaturen. En luftkonditionering/AC kyler renar och avfuktar inomhusluften samt ger en behaglig och välkomnande miljö i väntrummet och behandlingsrummet. Vilket ger både en bättre arbetsmiljö och nöjdare kunder.

I väntrum och behandlingsrum krävs i de flesta fall någon typ av kyla/luftkonditionering för ett jämnt och optimalt inomhusklimat året runt. Hänsyn måste tas till att förutsättningarna är olika beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalen, lokalens utformning, antal människor som vistas i lokalen, teknisk utrustning, väderstreck och fönsterytor med mera.

Vi besöker kliniken

Vi besöker er och erbjuder en totallösning baserat på era specifika förutsättningar och behov.

  • Kostnadsfri behovsanalys och projektering.
  • Installation och driftsättning.
  • Service- och underhållsavtal.
  • Finansiering.

Miljövänligt och lägre kostnader

Dagens luftkonditioneringar/AC är energieffektiva och har en mycket låg driftkostnad. Många luftkonditioneringar är idag också effektiva värmepumpar som sänker energiförbrukningen och uppvärmningskostnaden – ett bra val för både plånboken och miljön. Kyla på sommaren och värme på vintern.

Kontakta oss för ett svalkande skönt klimat på kliniken!

Bli kontaktad

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.