Effektiv luftkonditionering på kontoret

När temperaturen har passerat 26°C har vår koncentrationsförmågan redan halverats och den tekniska utrustningens prestanda försämrats. Vi alla påverkas när det blir för varmt inomhus. När det blir för varmt behöver man en kylanläggning/luftkonditionering för att få ned inomhustemperaturen och för att hålla den på en jämn nivå. En kylanläggning/luftkonditionering renar och avfuktar inomhusluften samt bidrar till en behaglig och välkomnande arbetsmiljö. Vilket ger nöjdare personal som lättare kan hålla prestationsförmågan på topp.

De flesta kontor är i behov av någon typ av aircondition för ett behagligt inomhusklimat under hela arbetsdagen. Hänsyn måste tas till att förutsättningarna är olika beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs, lokalens utformning, antal människor som finns där, teknisk utrustning, belysning, väderstreck med mera.

Vi besöker ert kontor

Vi kommer till er och erbjuder en totallösning baserat på era specifika förutsättningar och behov.

  • Kostnadsfri behovsanalys och projektering
  • Installation och driftsättning
  • Service- och underhållsavtal
  • Finansiering

Miljövänligt och lägre kostnader

Dagens luftkonditioneringar/AC är energieffektiva och har en mycket låg driftkostnad.

Idag är de flesta luftkonditioneringar också effektiva värmepumpar som sänker uppvärmningskostnaden och energiförbrukningen, vilket är ett bra val för plånboken och miljön.