Lufta frånluftsvärmepumpen

Goda råd till den som precis inhandlat en frånluftsvärmepump är att se till att systemet luftas regelbundet. Detta är speciellt viktigt för att man ska undvika att någonting går fel eller inte fungerar som det ska. Det är faktiskt ditt ansvar att se till att anläggningen fungerar som den ska. När pumpen är som nyast kan den ibland behöva luftas flera gånger under de första veckorna.

Därför ska man lufta frånluftsvärmepumpen

Eftersom att temperaturen och trycket på anläggningen påverkar varandra, d.v.s. så fort temperaturen ökar, ökar även trycket och tvärtom. Skulle man märka att trycket sjunker kan det bero på att det finns luft i anläggningen som måste ut.

Därmed är det viktigt att med jämna mellanrum lufta pumpen. När man luftar radiatorer och filter ska man stänga av anläggningen med huvudströmbrytaren. Mer information och instruktioner om hur man luftar ur en frånluftsvärmepump kan man hitta på manualen.

Om man inte luftar systemet kan exempelvis ett s k HP-larm uppstå. Det beror på att kompressorn i anläggningen inte lyckats bli av med värme som den producerat. Med en frånluftsvärmepump kan man alltså ibland bli varnad om att det antingen är dags att rengöra systemet eller se till att värmesystemet blir avluftat.

Avlufta regelbundet så mår pumpen bra

Kort sagt kan minsta lilla fel på anläggningen faktiskt bero på att det finns luft i systemet som måste tömmas. Skulle man uppleva alltför mycket oljud från pumpen kan även detta problem bero på att den måste avluftas. Ibland kan det ta ett tag innan man blir av med all luft som påverkar pumpens prestanda, men man ska tänka på att aldrig ge upp.

Vill man säkerställa en god prestanda på anläggningen som kostat en hel del pengar, bör man också se till att ta hand om systemet. Är man inte noggrann med underhållningen av pumpen kan till slut flödet av luft försämras. Det kan också leda till att luftcirkulationen blir otillräcklig och fläktens effektivitet kommer att sjunka ganska markant. I vissa fall kan man också behöva byta pumpens filter.

Tänk på att du med en frånluftsvärmepump kan spara en hel del pengar då det är en energibesparande investering för hushållet. Tänk också på att regelbundet kontrollera din värmeanläggning. Detta för att du i framtiden ska slippa onödiga utgifter på grund av uteblivet underhåll.

Processen luftar pumpens ventiler

När man luftar en frånluftsvärmepump innebär det att man luftar de så kallade radiatorerna samt pumpens ventiler och detta bör man göra med jämna mellanrum. Vid varje luftställe rekommenderas att man får bort ungefär ett drickglas med vatten.

Under detta tillfälle när man släpper ut vatten ur systemet och ventilerna kommer också trycket i pannan att sänkas, därför är det viktigt att man inte glömmer att fylla på anläggningen med vatten när man är klar med arbetet.

Att lufta frånluftsvärmepumpen på detta sätt är faktiskt det enda underhåll som anläggningen kräver för att kunna må bra.

Bli kontaktad

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.