Effektiv luftkonditionering i mötes- och konferenslokaler

Alla påverkas när det blir för varmt inomhus. Vi trivs bäst när inomhustemperaturen är mellan 20 – 22°C. Redan runt 26°C har vår koncentrationsförmågan halverats och den tekniska utrustningens prestanda försämrats. När det är för varmt behövs en luftkonditionering för att få ned inomhustemperaturen. En aircondition renar och avfuktar inomhusluften samt hjälper till att skapa en behaglig och välkomnande miljö som höjer kvaliteten och ger nöjdare konferensdeltagare.

I stort sett alla möteslokaler och konferenslokaler behöver någon typ av luftkonditionering/AC för ett behagligt inomhusklimat. Förutsättningarna varierar och man måste alltid ta hänsyn till vilken typ av verksamhet som bedrivs, lokalens utformning, antal människor som vistas där, teknisk utrustning, belysning, väderstreck och fönsterytor med mera.

Besök hos er

Vi kommer och besöker er och erbjuder en totallösning baserat på lokalens unika förutsättningar och behov.

  • Behovsanalys och projektering.
  • Installation och driftsättning.
  • Service- och underhållsavtal.
  • Finansiering.

Miljövänligt och lägre kostnader

Dagens luftkonditioneringar/AC är energieffektiva och har en mycket låg driftkostnad.

Idag är de flesta luftkonditioneringar också effektiva och energibesparande värmepumpar som sänker uppvärmningskostnaden och energiförbrukningen. Vilket är ett bra val för både din plånbok och för miljön. Kyla på sommaren och värme på vintern.