Avgiven effekt 2) @ 0/35 | 0/45 °C: kW 6,81 / 6,08

COP @ 0/35 | 0/45 | 0/55 (EN14511): 5,24 / 3,18

SCOP kallt klimat 35/55 °C ( EN14825 ): 4,3 /3,3

SCOP medelklimat 35/55 °C (EN14825): 4,2 / 3,2

Köldmediemängd (R407C, GWP1774) i kg: 1,9kg

Ljudeffekt LWA enligt EN 12102 dB(A): 43

Vikt: 267 KG

Mått i mm: 595 x 672 x 1904

Reshöjd i. mm: 1925

Ljudeffekt (EN 12102) dB(A): 44,9

CTC Ecopart 406

A++ Produktbroschyr Kategorier: , ,

Värmer upp till 180m²

SCOP 4,3

Minskar driftkostnaderna upp till 80 %

Låter endast, 43 dB(A)

CTC Ecopart 406 – En komplett och effektiv bergvärmepump

EcoPart 406 är en kompakt värmepump med samma prestanda som exempelvis CTC EcoHeat 412, men utan styrning och varmvattenberedning. Värmepumpen har en mycket hög verkningsgrad och en besparing på upp till hela 80 %. CTC EcoPart 406 kan producera 65°C. vatten. Detta gör att du kan få mer badvatten och varmare element. Bergvärmepumpen är perfekt för fastigheter med höga framledningstemperaturer.

Alla produkter från serien CTC Ecopart är både användarvänliga och tystgående. De kan även enkelt anslutas till resterande CTCs produkter för att få en ännu större effekt. CTC Ecopart finns i sex olika storlekar: 6, 8, 10, 12, 14 och 17 kW.

En flexibel bergvärmepump

CTC EcoPart 406 är otroligt flexibel och är avsedd för att kopplas till en befintlig eller en ny anläggning. Som värmekälla används berg, sjö eller jord. Köldbärarsystemet kan enkelt anslutas på värmepumpens höger-, vänster-, ovan- eller baksida.

Fördelar

  • Tystgående scrollkompressor.
  • Mjukstartsfunktion.
  • Är lösningen för dig med en källare som har lågt i tak.
  • Vill du koppla CTC EcoPart 400 till din befintliga panna? Komplettera med styrmodulen CTC EcoLogic Pro. Om energibehovet är stort kan upp till tio värmepumpar samköras.
  • När du köper en CTC Ecopart-produkt av oss får du dessutom en 6 års trygghetsförsäkring.

Extra stort varmvattenbehov?

Har du extra stort varmvattenbehov kan du koppla CTC EcoPart mot multitanken CTC EcoZenith i550 Pro. Den har en varmvattenkapacitet på mer än 600 liter vilket räcker till 15 duschande tonåringar.

Kontakta oss