Avgiven effekt 2) @ 0/35 | 0/45 °C: kW: 8.2/7.9/7.6

COP @ 0/35 | 0/45 | 0/55 (EN14511): 4.6/3.6/3.0

SCOP kallt klimat 35/55 °C ( EN14825 ): 4.8/3.7

SCOP medelklimat 35/55 °C (EN14825): 4.7/3.6

Köldmediemängd (R407C, GWP1774) i kg: 1,9kg

Ljudeffekt LWA enligt EN 12102 dB(A): 42,5

Vikt: 143 KG

Mått i mm: 600x673x760

CTC Ecopart 408

Värmer upp till 240m²

SCOP 4,7

Minskar driftkostnaderna upp till 80 %

Låter endast, 42,5 dB(A)

CTC Ecopart 408 – komplett och effektiv

EcoPart 408 är en riktigt kompakt bergvärmepump med samma prestanda som exempelvis CTC EcoHeat 412, men utan styrning och varmvattenberedning. Värmepumpen har en mycket hög verkningsgrad och en besparing på upp till hela 80 %. CTC EcoPart 408 kan producera 65°C. vatten. Detta gör att du kan få mer badvatten och varmare element. Bergvärmepumpen är perfekt för fastigheter med höga framledningstemperaturer.

Alla produkter från serien CTC Ecopart är både användarvänliga och otroligt tystgående. De kan även enkelt anslutas till resterande CTCs produkter för att få en ännu större effekt. CTC Ecopart finns i sex olika storlekar: 6, 8, 10, 12, 14 och 17 kW.

En flexibel bergvärmepump

CTC EcoPart 408 är otroligt flexibel och är avsedd för att kopplas till en befintlig eller en ny anläggning. Som värmekälla används berg, sjö eller jord. Köldbärarsystemet kan enkelt anslutas på värmepumpens höger-, vänster-, ovan- eller baksida.

Övrigt

  • Tystgående scrollkompressor.
  • Mjukstartsfunktion.
  • Är lösningen för dig med en källare som har lågt i tak.
  • Vill du koppla CTC EcoPart 400 till din befintliga panna? Komplettera med styrmodulen CTC EcoLogic Pro. Om energibehovet är stort kan upp till tio värmepumpar samköras.
  • När du köper en CTC Ecopart-produkt av oss får du dessutom en 6 års trygghetsförsäkring.
Kontakta oss