Luft-vattenvärmepumpar

Att använda en luft/vattenvärmepump innebär att hushållets uppvärmningskostnader sänks ganska markant och detta eftersom att luft är gratis och för att man endast återanvänder luft som redan finns, dvs utomhusluften. Den kan faktiskt sänka dina energikostnader med upp till 70 % och redan efter första året kommer du att spara flera tusentals kronor. Om man kopplar in pumpen till tappvattnet får man alltså billigare vatten, såsom dusch- tvätt och även diskvattnet som man dagligen använder. Kort sagt får du som hushållsägare stora besparingsmöjligheter.

Pumpen passar de hushåll som har vattenburna uppvärmningssystem med vattenradiatorer eller vattenburen golvvärme och även för hushåll som har ett lågt och inte alltför högt behov av värme och varmvatten. Även om det är kallt och minusgrader utomhus fungerar denna typ av pump lika effektivt och med lika hög verkningsgrad.

Här hittar du alla våra luftvattenpumpar.

Bli kontaktad

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.