Rätt temperatur på frånluftsvärmepumpen

De flesta frånluftsvärmepumpar som idag finns på marknaden är redan förinstallerade med en temperatur. Detta för att energikostnaderna ska kunna vara så låga som möjligt. Eftersom att det också blivit allt vanligare med att ha en frånluftsvärmepump i hushållet har också kraven på energisnåla och effektiva anläggningar ökat.

Frånluftsvärmepumpen värmer upp mer än bara hushållet

Att välja rätt värmelösning kan vara ett stort och jobbigt beslut för många. men många idag väljer just att investera på en frånluftsvärmepump då den både kan värma hushållet samtidigt som den också värmer vattnet i hemmets duschar, kranar osv.

Frånluftsvärmepumpar kräver vattenburna värmesystem

Frånluftsvärmepumpen fungerar idag bara i de hushåll som har ett vattenburet värmesystem. Detta eftersom att systemet även kan värma upp hemmets varmvatten. Denna typ av pump kan då återvinna den värme som finns inomhus innan den lämnar huset.

Självklart kan man alltid justera och kontrollera temperaturen om man antingen vill ha det en aning kallare eller varmare. Eftersom att det idag finns en rad olika modeller av frånluftsvärmepumpar justerar man också temperaturerna på dessa på olika sätt. I manualen kan man hitta bra information om hur det går till med just din pump.

Fungerar ända ner till -15 grader, eller mer

Många tycker att frånluftspumpen är det rätta alternativet gällande värmekälla för hushållet. Den vanliga temperaturen brukar ligga på mer än 20 grader under hela året, vilket för många är en både bekvämlighet samt trygghet. Det man bör tänka på innan man köper denna typ av pump är att energimängden är begränsad då den påverkas av hushållets ventilationsflöde.
Idag kan en frånluftsvärmepump sänka temperaturen i den s k frånluften från + 20 grader till + 5 grader. De nyutvecklade anläggningarna på marknaden idag klarar faktiskt mer än så.

De ska sänka temperaturen ändå från + 20 grader till – 15 grader. Vilken värmepump man väljer beror helt enkelt på vilket behov man själv har. Bor man i en stor villa väljer man att ha ett lite lägre temperatur och tvärtom. Vilken temperatur man vill ha kan man styra genom den s k värmeväxlaren. Det är alltså väldigt individuellt då man själv kan ställa in önskad temperatur genom att antingen öka eller minska gradantalet. Det är också viktigt att tänka på att ventilationen är rätt installerad så att pumpen får rätt luftmängd.

Rätt temperatur

Med en frånluftsvärmepump får du alltid rätt temperatur i din bostad. Detta är för många viktigt då vi tillbringar ca 50 % av vår tid i hemmet. Det skapas alltså en bra inomhusmiljö som är viktig för våran hälsa och välmående, samtidigt som det innebär en energibesparing då systemet drar ner på elkostnaderna. Du kan spara upp till 40 % av uppvärmningskostnaderna.

Att man själv kan justera och kontrollera värmen är bra då man t ex under vintern vill ha det lite varmare och under de varma sommardagarna kan det vara skönare med lite kyligare och svalkande temperaturer. Med en frånluftsvärmepump får man alltid en jämn temperatur i hela huset. Det har faktiskt visat sig att systemet kan täcka hela husets värmebehov. Har man ett behagligt och gynnsamt inomhusklimat kommer livskvaliteten att höjas avsevärt. Man får också en bättre nattsömn som är viktigt för att kunna orka med nästa dags aktiviteter.