Service

Vid service och eventuellt utbyte av värmepump

Alla typer av värmepumpar är en bra investering. Precis som andra investeringar behöver värmepumpar underhållas för att bibehålla en effektiv och energisnål förbränning. Gör man service ungefär vartannat år kan du få ut så mycket som möjligt, under så lång tid som möjligt, av din värmepump.

Aircondition för privatpersoner

Bergvärme, luftvärme, frånluftsvärme, luftvattenvärme är alla miljövänliga

Det spelar ingen roll vilken typ av värmepump du äger. Samtliga innebär en god investering för din plånbok då värmepumpar har en lång livslängd. Samtidigt värnar värmepumpar om miljö då de enbart använder sig av förnybar solenergi.

Några fördelar är tydliga vid jämförelse av en ny och en äldre värmepump.

 • Effektivare
 • Mer miljövänlig
 • Energisnålare
 • Du får möjlighet till en inverterstyrd kompressor
 • En bättre värmepump lönar sig i längden

Ibland kan du tjäna på att byta ut din gamla värmepump innan dess att den har slutat fungera. Eftersom utvecklingen inom värmepumpsteknik ständigt går framåt kan du få en mycket energisnålare tillika effektivare värmepump. Bland annat har värmepumpar numera ett förbättrat köldmedium vilket inte fanns för ett par år sedan.

För enkel översikt listas de sedvanliga moment vi går igenom vid ett servicebesök.

 • Enhet monteras isär
 • Specialspray på alla ytor för upplösning av damm, smuts och andra partiklar
 • Ångtvätt av hela värmepumpen, även annars oåtkomliga delar
 • Mätning av elförbrukning samt tryck
 • Dräneringsfunktion på inomhusdel kontrolleras
 • Kondensorn kontrolleras liksom funktionstestas
 • Vi ger dig råd och svarar på frågor
 • Du får en underskrift i serviceprotokollet

Inte bara service ger din värmepump mer tid samt en bättre funktion. Du kan hjälpa värmepumpen med en bättre luftströmning genom att rensa filtret en gång i månaden. Om du rensar filtret med jämna mellanrum bibehålls en god luftströmning vilket i sin tur ger värmepumpen goda förutsättningar att arbeta på ett ekonomiskt liksom miljövänligt sätt.

Livslängden på olika värmepumpar

Om du äger en luftvärmepump, luftvattenvärmepump, frånluftsvärmepump eller liknande kan du räkna med en livslängd på 10–20 år. Om du äger en bergvärmepump har den en något längre livslängd på ca 20–25 år. Beroende på vilken tillverkare du köper din värmepump från medföljer ett antal års garanti, ibland ingår även försäkring.

När utbyte av värmepump är ett bra alternativ

Beroende på din unika situation är det svårt att veta när du tjänar mest på att byta ut din gamla värmepump. Dock finns några tecken vilka påvisar en försämring av värmepumpens funktion. Ett sådant tecken kan vara missljud.

Vanligen uppstår missljud från kompressorn om den inte längre fungerar som den ska. Med tanke på hur kostsamt och svårt ett byte av kompressor är behövs då ett utbyte av hela värmepumpen. Hör gärna av dig om du behöver rådgivning kring din värmepumps funktion.

De största fördelarna med regelbunden service av värmepump

Absolut viktigaste med regelbunden service är att du då kan upptäcka fel i ett tidigt stadie. Innan problemet växer sig både större och därmed dyrare. Vidare får du en ökad livslängd på din värmepump tack vare den noggranna rengöringen ett servicebesök innebär. En ren värmepump har lättare att både ge värme och att fördela den.

Vid en service undersöker vi även efter eventuella gasläckor. Då gasen inte luktar eller syns är det av stor vikt att kontrollera med specialutrustning. Trots ovanligheten kan en gasläcka uppstå till följd av en skada eller andra fel vilket potentiellt kan orsaka stora problem.

Bergvärme, frånluftsvärme, luftvärme, luftvattenvärme - likvärdiga vid service

Oberoende vilken typ av värmepump du har behöver regelbunden service. Tillverkarna av värmepumpar avger olika tidsaspekter och krav gällande service. Vi rekommenderar dig att boka service vartannat år eller var 18:e till 36:e månad. Då kan du vara säker på att din värmepump fungerar optimalt och behåller en lång livstid.

Hör av dig vid frågor eller tidsbokning

Vi har stor kunskap om alla typar av värmepumpar. Så oavsett om du använder en luftvärmepump, frånluftsvärmepump, luftvattenvärmepump eller bergvärmepump kan du få rådgivning av oss.

Fråga efter priser, boka service eller teckna ett serviceavtal för att få en löpande service på din värmepump. Varmt välkommen att kontakta oss idag!