Villkor

Genom att godkänna dessa köp- och försäljningsvillkor är konsumenten också överens om att säljaren ska behålla och behandla din personliga information i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter eller annan liknande lagstiftningsakt för att skydda integriteten hos personen i Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller något annat land.

Konsumenten bekräftar att säljaren kan behandla konsumentens personuppgifter i enlighet med kontraktets villkor, att utföra kontraktet med konsumenten enligt konsumentens önskemål och att tillhandahålla ovanstående information till de personer som används av säljaren vid kontraktets utförande med konsumenten och som också har en skyldighet att säkerställa konsumentens personuppgifter.