Villkor

Genom att godkänna dessa köp- och försäljningsvillkor är konsumenten också överens om att säljaren ska behålla och behandla din personliga information i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter eller annan liknande lagstiftningsakt för att skydda integriteten hos personen i Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller något annat land.

Konsumenten bekräftar att säljaren kan behandla konsumentens personuppgifter i enlighet med kontraktets villkor, att utföra kontraktet med konsumenten enligt konsumentens önskemål och att tillhandahålla ovanstående information till de personer som används av säljaren vid kontraktets utförande med konsumenten och som också har en skyldighet att säkerställa konsumentens personuppgifter.

  • Personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden och upprätthålla hög servicenivå. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med Enwell och Vattenfalls affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring av andra av Enwells och Vattenfalls produkter och tjänster. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på (se kontakt). Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du här.